3.8.11

SOBREEXPOSTAS: A DANZA GALEGA ACTUAL


Captar unha imaxe en movemento da danza galega actual é o obxectivo deste proxecto que nace da necesidade de visibilizar o traballo das nosas coreógrafas. Para conseguila construímos un cuestionario que enviamos a varias coreógrafas seleccionadas entre as máis activas e representativas da danza que se está a facer agora mesmo en Galicia. O obxectivo é que resposten diferentes cuestións arredor do seu traballo. Nas próximas entradas publicaremos as súas respostas por orde de chegada.

Entre elas hai galegas, unhas viven en Galicia e outras que residen fora, tamén artistas acollidas doutras comunidades como Madrid e países como Cuba. A diversidade de procedencia e a heteroxeneidade das súas propostas é unha constante deste fenómeno que xurdiu co traballo das salas alternativas nos anos 90 – hoxe pechadas- e reforzouse dende o ano 2004 durante a aplicación dunha política cultural autonómica anovadora e sensible ás demandas escénicas e ás novas metodoloxías de xestión cultural.

Isto logrou a emerxencia dunha xeración de coreógrafas cunha produción estable durante os últimos cinco anos da década 2000-2010 que hoxe mantense nun contexto desfavorable de fonda crise económica unida á continua redución de apoios públicos á cultura.

Con esta selección de artistas non pechamos a multiplicidade de achegas que hoxe conviven no eido da danza galega. O obxectivo de SOBREEXPOSTAS é visibilizar como bailan e como redefinen a danza na actual situación de crise as nosas coreógrafas.

imaxe de Esther Taboada

No hay comentarios: